Danze Standard e Liscio Unificato

Quick Step, Slow Foxtrot, Tango, Valzer inglese, Valzer Viennese.

Beguine, Mazurca, Foxtrot, Polca, Tango da sala, Valzer lento.